اعتراض جالب محمود فرشچیان به تخریب‌ها در اصفهان

محمودفرشچیان، نقاش و نگارگر سرشناس زاده اصفهان نیز علاوه بر امضای این درخواست، در بخشی از نامه‌ای که با دست‌خط خود منتشر کرده، نوشته است: «به هیج عنوان اجازه ندهند که با بلندمرتبه‌سازی و (ساخت) ساختمان‌های بی‌رویه در اطراف چهارباغ یا در راسته زاینده‌رود، زیان غیرقابل جبرانی به اصالت شهر اصفهان وارد‌ آید. 

اینجانب به نوبه خود به اعتراضیه‌ای که در این خصوص تقدیم شده موافقم. محمود فرشچیان»

اشاره به اعتراضیه در نامه فرشچیان به نامه‌ای مربوط می‌شود که پیش از این و در همین رابطه خطاب به رئیس، دبیر و اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی کشور و همچنین دادستان کل کشور، وزیر میراث فرهنگی و اعضای مجلس شورای اسلامی نوشته شده بود.

منبع:ایسنا