اصول معماری مجتمع‌های تجاری

طراحی داخلی تجاری به لحاظ موقعیت اقتصادی که برای هر مکان ایجاد می کند، دارای اصول طراحی مهمی است. طراحی داخلی مغازه می تواند دارای المان های ساده یا پیچیده طراحی باشد که روند رشد یک فضای تجاری را ارتقاء دهد. طراحی داخلی مرکز تجاری و واحد های آن بستگی به موقعیت پروژه یا طرح کل مجموعه دارد. چون طراحی یک واحد تجاری بزرگ یا کوچک می‌بایست ویژگی یا ضوابط کل مجموعه را در نظر گیرد تا خدشه ای به کل سیستم وارد نکند.

یکی از مهمترین مراکز تجاری در شهرهای بزرگ مجتمع های تجاری هستند که برای طراحی آنها رعایت اصول اولیه‌ای لازم است که در ادامه ذکر خواهد شد.

حداقل مساحت هر واحد تجاری ۱۲ متر مربع می باشد.

-حداقل عرض دهنه تجاری ۳ متر تعیین شده است.

-ارتفاع واحدهای تجاری واقع در همکف حداکثر ۵/۵ متر و حداقل ۴ متر تعیین می شود.

-ساختمانهاى و اقع در حاشیه خیابانهایى که عرض آن ۳۰ متر ارتفاع نیاز به رعایت محدودیت ارتفاع ندارد.

-در طرح‏هاى تفکیکى اراضى و دولتى ادارى دسترسى قطعات بایستى حداقل به دو گذرگاه جداگانه شبکه خیابانى و شبکه گذرگاه پیاده رو یا دو شبکه خیابانى تنظیم گردد.

-در ساختمانى که مساحت مفید کف آن بیش از ۱۵۰۰ سانتى متر مربع است تمامى حیاطها باید داراى ورودى و خروجى باشند و ورودى و خروجى باید حتى الامکان از یکدیگر دور باشند و ورودى‏ها و گذرگاه‏ها حداقل ارتفاع و عرض ورودى در طبقه همکف ۳۷۰۰ میلى متر است.

-دسترسى به لوازم آتش خاموش کنى باید مهیا باشد. دایره گردش براى این لوازم ۱۷ متر است.

-چنانچه یک در اتوماتیک مورد استفاده قرار گیرد بایستى با قوانین ANSI/BHMAA منطبق باشند.

-در دیوارهاى خارجى با خروجى به بیرون از هر قسمت طبقه بالا دو رشته پله که یکى از آنها در فاصله ۲۵ مترى است لازم مى‏باشد. اتاق‏هاى مجاور نزدیک یک رشته پلکان به فاصله کمتر از ۱۵ متر باید تعبیه گردد.

-حداکثر مسافت پیموده شده توسط آسانسور ۲۵ متر و سرعت ماکزیمم ۱ متر بر ثانیه و در صورت شدید بودن رفت و آمد لازم است که ۱ تحلیل مفصل براى میزان و زمان رفت و آمد صورت گیرد. حداقل فضاى انتظار براى هر آسانسور ۱۵۰ * ۱۵۰ مى‏باشد.

درباره نویسنده