ارتقای «هویت، مشارکت و کیفیت» اولویت شهردار آینده اصفهان باشد

یک کارشناس شهرسازی و معماری با تاکید بر توجه به سه موضوع مهم هویت، مشارکت و کیفیت از سوی شهردار آینده اصفهان، گفت: ساختار مدیریت شهری باید تمام حرفه مندان را با راهبری طراحان شهری در کنار خود داشته باشد و تصمیماتی برای کیفیت بخشی به فضاهای شهری بگیرد.

حمیدرضا نیلی اظهار کرد: نخستین گام برای مدیریت شهری جدید با ترکیبی از شورا و شهرداری شناخت هویت شهر به معنای واقعی است، زیرا اگر بر هویت شهر که ریشه در عمق تاریخ و فرهنگ دارد، اشرافیت پیدا کنند، تصمیمات منطقی‌تر و عقلانی‌تری برای آن خواهند گرفت.

وی افزود: یکی از مشکلات این است که از دوره مدرن به بعد در سطح جهان تصمیمات شبیه هم می‌شود که این تصمیمات مشابه به صلاح شهرها به ویژه شهرهای کهن و دارای ویژگی‌ها و ارزشمندی‌های خاص نیست.

این کارشناس شهرسازی و معماری تاکید کرد: اگر مدیریت شهری جدید بتواند همفکری لازم را داشته و از صاحب نظران، اساتید، اندیشمندان و شهروندان فکور کمک گرفته و بر هویت شهر اشرافیت پیدا کند، هر تصمیمی گرفته و هر برنامه‌ای تدوین یا اعتباری تخصیص داده شود، هر اولویتی که برای اقدامات در نظر گرفته و هر نقشه راهی تهیه شود، بر اساس ریشه، اصالت و هویت شهر خواهد بود و قطعاً اقدامی توسط مدیریت شهر انجام نمی‌شود که خدشه‌ای به اصالت و هویت شهر وارد کند.

وی با بیان اینکه اگر کوچک‌ترین خدشه‌ای به ویژگی‌های هویتی شهر وارد شود هیچگاه نمی‌توان آن را جبران کرد، گفت: اگر شورای شهر برنامه استراتژیک برای شهر تدوین و به نمایندگی از شهروندان سیاست‌ها، استراتژی‌ها و راهبردهای لازم را برای توسعه شهر انجام دهد، این اقدام می‌تواند عملاً با مشارکت شهروندان صورت گیرد.

نیلی ادامه داد: اگر شهری توانسته در دوره‌های مختلف تاریخی ایفای نقش کند و چند هزار سال این مجتمع زیستی جمعیتی را درون خود پرورش دهد، آن شهر ویژه و کاملاً متفاوت از سایر شهرها است که شخصیت خاص خود را دارد و شناخت آن بسیار مهم است تا بر مبنای شخصیت شهر برای آن تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شود.

وی تصریح کرد: اصفهان هزار سال قبل پایتختی ایران بزرگ را داشته، کشور را راهبری کرده و الگوی آن بوده و در دوره بعد نیز نقش آفرینی کرده به طوری که ۴۰۰ سال قبل پایتختی ایران بزرگ را در زمان صفویه بر عهده گرفته و وجهه بین المللی برای خود ایجاد کرده است، این بار مسئولیت مدیریت شهری بسیار سنگین‌تر می‌کند، زیرا با شهر بین‌المللی طرف هستند و هر تصمیمی بگیرند نه تنها مردم شهر و کشور بلکه تمام مردم جهان این تصمیمات را قضاوت خواهند کرد.

این کارشناس شهرسازی و معماری توجه به موضوع مشارکت شهروندان در امور شهر را اولویت مهم دیگر برای شهردار آینده اصفهان دانست و گفت: شهروندی که مدیریت شهر را به دست شورای شهر می‌سپارد و این شورا نیز به نمایندگی از مردم ساختار مدیریت شهری را در نظر گرفته و راهبری می‌کنند قطعاً باید از ابتدای تصمیم‌سازی ها، بررسی‌ها و برنامه‌ریزی‌های عدیده در مقولات مختلف، مشارکت مردم را داشته باشد، زیرا هیچ کسی بهتر از شهروندان به عنوان دلواپسان شهر، هوای شهر را نخواهد داشت.

مدیریت شهری نباید خود را متولی شهر بداند

وی گفت: اگر مردم مشارکت کرده و اعضای شورای شهر را به عنوان ساختار مدیریت بر شهر انتخاب کردند، نباید تا چهار سال آینده که باز هم نیاز به رأی آنها داریم، فراموش شوند زیرا اگر مشارکت آنها نبود قطعاً بر مسند مدیریت نمی‌نشستند؛ بنابراین در تمام تصمیمات باید سلسله کارگروه‌هایی را ایجاد کرده و عملاً تالارهای شهر را برای حضور مردم با روش‌های مختلف مجازی یا حضوری در نظر بگیریم تا تمام تصمیمات مربوط به شهر در کارگروه‌های تخصصی چکش‌کاری و به مشورت گذاشته شود.

نیلی با تاکید بر استفاده از مشورت مردم برای برنامه‌ریزی‌ها و تهیه طرح‌ها، افزود: بزرگترین طرح برای شهر، طرح جامع شهر است که خوشبختانه در دوره قبل شهر اصفهان بسیار خوب مورد توجه ساختار مدیریت شهری قرار گرفت و نخستین پایلوت در سطح کشور برای تهیه طرح جامع شهر به روش مشارکتی بود از این رو با ارج نهادن به اقدامات انجام شده در دوره‌های قبلی، باید گام‌های بعدی را برای رسیدن به جایگاه رفیع اصفهان برداریم.

وی تصریح کرد: شهرسازی مشارکتی باید مورد توجه شهردار آینده اصفهان قرار گیرد تا پس از تدوین و طراحی برنامه‌ها، در طول دوره نگهداری شهر همه شهروندان خود را مسئول نگهداری شهر بدانند.

این کارشناس شهرسازی و معماری گفت: بزرگترین اشتباه مدیریت شهری این است که خود را متولی شهر دانسته بدون آنکه مردم را دخالت دهد، با این اقدام آرام آرام مردم از مشارکت پس زده شده و نسبت به امور شهر بی تفاوت می‌شوند؛ اگر مردم از ابتدای تصمیم گیری ها تا آخرین مراحل اجرای تصمیم حضور داشته باشند، پس از انجام اقدامات اجرایی برای نگهداری از شهر نیز خود را در کنار مدیریت شهری می‌بینند و به این صورت شهروندان مسئول خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه بعد از هویت و مشارکت سومین موضوع مورد توجه شهردار آینده اصفهان «کیفیت» است، خاطرنشان کرد: برنامه‌های تهیه شده برای شهرها غالباً با دید برنامه ریزی شهری و توجه به کمّیت عناصر آماده شده است؛ به عنوان مثال نسبت به جمعیت شهر سرانه فضاهای فرهنگی، ورزشی، فضای سبز، مدرسه و … ارتقا می‌یابد؛ البته نتیجه برنامه‌ریزی های کمّی برای شهر نشان داده که مردم خیلی با شهر خود آشتی اساسی نکردند و برنامه‌ها نتوانسته مردم شهر را با فضای شهر، بافت شهر یا محله سکونت خود گره بزند.

نیلی ادامه داد: با حسّ این خلأ کیفیت در سطح جهانی، بعد از رشته شهرسازی در گرایش برنامه ریزی شهری گرایش دیگری در شهرسازی به نام طراحی شهری ایجاد و شهرسازی چند گرایش علمی در سطح جهان پیدا کرد بنابراین وظیفه دانش طراحان شهری ایجاد و ارتقای کیفیت در بافت و فضاهای شهری و پهنه گستره آن وظیفه دانش طراحی شهری شد.

وی خاطرنشان کرد: توجه به کیفیت شهر باعث ارتباط تنگاتنگ شهروندان با فضاهای شهری می‌شود، زیرا اگر فضای شهری کیفیت نداشته باشد شهروند رغبتی برای حضور در آن ندارد؛ البته در این راستا باید به فضای جمعی میدان گاهی در شهر توجه شود تا مردم در این فضاها بیشتر با هم آشنا شوند و برای حل مشکلات خود تصمیم‌سازی یا تصمیم‌گیری کنند.

این کارشناس شهرسازی و معماری گفت: ساختار مدیریت شهری باید تمام حرفه مندان را با راهبری طراحان شهری در کنار خود داشته باشد و تصمیماتی برای کیفیت بخشی به فضاهای شهری بگیرد تا شهروند احساس رضایت بیشتری از مقیاس‌های مختلف شهر داشته باشد.

ایمنا

درباره نویسنده