ارائه خدمات مشاوره رایگان شهرسازی و معماری به شهروندان در منطقه۱۳

شهردارمنطقه ۱۳ از ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان برای سازندگان و سرمایه گذاران در معاونت شهرسازی و معماری منطقه داد.

 

درباره نویسنده