پ٫ فروردین ۳۰ام, ۱۴۰۳

احیای هویت بومی و فرهنگی خارگ در بدنه و کالبد شهر

نشست تخصصی احیاء آرایه های معماری و تاریخی خارگ با حضورئیس شورای اسلامی شهر ، شهردار ، عضو شورا ، مدیر روابط عمومی شهرداری خارگ و مشاور بافت های تاریخی و به دعوت شهرداری خارگ ، در محل این شهرداری برگزار شد.
 
 نشست تخصصی احیاء آرایه های معماری و تاریخی خارگ با حضورئیس شورای اسلامی شهر ، شهردار ، عضو شورا ، مدیر روابط عمومی شهرداری خارگ و مشاور بافت های تاریخی و به دعوت شهرداری خارگ ، در محل این شهرداری برگزار شد.
شهردار خارگ در این نشست با تاکید بر لزوم بهره گیری از عناصر فرهنگی و تمدنی جزیره خارگ در طراحی های شهری گفت : جزیره خارگ دارای هویت بومی و محلی منحصر به خود است که در طی سالهای گذشته توجه چندانی به بهره گیری از این عناصر فرهنگی در معماری و زیبا سازی بدنه شهری نشده است.
شعیب بحرینی در این نشست که با حضور خانم دکتر آراسته مشاور بافت تاریخی بندر کنگ برگزار شد تاکید کرد : معماری شهری یکی از عناصر مهم در پهنه شهر میباشد که توجه به آن و احیاء آرایه های معماری با تاکید بر هویت بومی و سنتی در آن امری است بسیار ضروری.
یوسف وطن دوست رئیس شورای اسلامی شهر نیز در این نشست ضمن تاکید بر حمایت شورای اسلامی شهر از آثار معماری بومی جزیره گفت : ما در مجموعه شورای اسلامی شهر به دنبال احیاء بافت های تاریخی و همچنین طراحی پروژه های جدید با الهام از این آثار هستیم.
در ابتدای این نشست خانم دکتر آراسته مشاور بافت های تاریخی نادر کنگ و چابهار گزارشی از اقدامات صورت گرفته در بنادر مذکور و همچنین ظرفیت های جزیره خارگ در این حوزه ارائه نمود.
 
خارگ نیوز

درباره نویسنده