ابلاغ مراتب ثبت ملی عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی ۱۴ اثر تاریخی رشت به استاندار گیلان

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور مراتب ثبت نقشه محدوده، عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری مربوط به ۱۴ اثر تاریخی واقع در شهرستان رشت را به اسدالله عباسی استاندار گیلان ابلاغ کرد.

مراتب ثبت نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری مربوط به ۱۴ اثر تاریخی شهر رشت توسط سید عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به اسدالله عباسی استاندار گیلان ابلاغ شد.

در نامه ضرغامی به استاندار گیلان آمده است؛

در اجرای بند ۱۲ از ماده ۳ «قانون اساس‌نامه سازمان میراث فرهنگی کشور» مصوب ۱۳۶۷ و مواد مربوطه از «قانون راجع به حفظ آثار ملّی» مصوب ۱۳۰۹ و نظام‌نامه اجرایی آن، نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری مربوط به آثار ملی فرهنگی، تاریخی واقع در شهرستان رشت که به شرح ذیل در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ابلاغ می‌شود.

محدوده آثار ۱- بازار تاریخی رشت، ۲- کاروانسرای سعادت، ۳- کاروانسرای چینی‌چیان، ۴- کاروانسرای طاقه کوچک، ۵- کاروانسرای طاقی بزرگ، ۶- کاروانسرای ملک، ۷- کاروانسرای گلشن، ۸- کاروانسرای محتشم، ۹- مسجد بادی‌الله، ۱۰- مسجدآقا ابراهیم- اردبیلیان، ۱۱- مسجد مستوفی، ۱۲- مسجد صفی، ۱۳- خانه اشکوری و ۱۴- تلفن‌خانه رشت تحت حفاظت و نظارت این وزارت است و هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی مقرر، برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعیزرات و مجازات‌های بازدارنده» جرم محسوب می‌شود و مرتکب، مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد.

دیار میرزا

درباره نویسنده