پ٫ خرداد ۱۰ام, ۱۴۰۳

ابلاغ طرح جامع و تفصیلی شهر فریم مازندران

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (مازندران)، شیرزاد یزدانی ضمن اعلام این خبر افزود: طرح جامع و تفصیلی شهر فریم که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ در شورایعالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید، جهت اجرای چهارچوبهای تعیین شده در طرح و هدایت توسعه کالبدی و فیزیکی شهر توسط مهندس حسین زادگان استاندار مازندران به شهرداری فریم ابلاغ شده است.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران گفت: طرح جامع شهری بمنظور ترویج ضوابط شهرسازی، کنترل توسعه شهرها، گرایش به نظام برنامه ریزی و هماهنگ سازی بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی با توجه به کیفیت محیط زیست و براساس شناخت حوزه های نفوذ طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی شهرها تهیه می شود.

 وی یادآور شد: این طرح براساس قانون شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و براساس شرح خدمات مصوب تهیه توسعه و عمران (جامع) تهیه گردیده و کلیه مراحل بررسی و تصویب را در مراجع استانی و کشور پشت سر گذاشته است.

صداوسیما

درباره نویسنده