ابلاغ طرح جامع شهر قائمشهر

فرزانه صادق‌مالواجرد در مکاتبه با حسینی‌پور استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران مصوبه شورا را با موضوع طرح جامع شهر قائم‌شهر ابلاغ کرد.

مازندران به دلیل تهیه و تصویب تنوعی از طرح‌های توسعه شهری و فرا شهری در مقیاس‌های منطقه‌ای، ناحیه‌ای و شهری و با پوشش ۱۰۰ درصدی پهنه سرزمین در این استان دارای کامل‌ترین نظام سلسله مراتبی طرح‌های توسعه شهری و فراشهری در کشور است.

در قالب تهیه طرح‌ها مشکلات شهری احصاء شده و بدین طریق مسائل و مشکلات رفع می‌شود.

به طور کلی، مبانی تهیه طرح‌های توسعه شهری در ایران برگرفته از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نیز متکی بر قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی است.

طرح جامع توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری مهندسان مشاور واجد صلاحیت تهیه می‌شود و تصویب نهایی آن با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان

درباره نویسنده