آیین‌نامه نما در شهر اراک ابلاغ شد

رئیس کمیسیون عمران، فنی، ترافیک و شهرسازی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک گفت: آیین‌نامه نما در شورای اسلامی شهر جمع‌بندی و به کمیسیون ماده ۵ فرستاده شد که با تغییرات جزئی مورد تایید شورای عالی معماری و شهرسازی قرار گرفت و در حال حاضر برای اجرا در ساختمان‌های جدید به شهرداری و نظام مهندسی ابلاغ شده است.

علی‌اصغر غفاری با اشاره به استفاده از نماهای غیراستاندارد و سنگین غربی و اروپایی در بسیاری از ساختمان‌های شهر اراک، اظهار کرد: با این اقدام ساختمان‌های جدید با نماهایی استاندارد و مطابق با اصول و ضوابط مطرح شده در آیین‌نامه نما احداث می‌شود و در ساختمان‌های قدیمی‌تر که نماهای سنگینی دارد نیز مالکان ملزم هستند تغییر نمای ساختمان خود را زیر نظر مهندس محاسب و با تأیید وی انجام دهند، مهندس محاسب نیز باید تشخیص دهد که اسکلت فعلی ساختمان تحمل بار نما را دارد یا خیر.

وی با بیان اینکه این امکان وجود ندارد که مالکان تمام ساختمان‌های قدیمی را ملزم به تخریب نمای ساختمان کنیم، افزود: تخریب نماها باید به‌تدریج انجام شود و بازسازی تمام ساختمان‌ها نیز با رعایت اصول آیین‌نامه انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران، فنی، ترافیک و شهرسازی شورای اسلامی کلان‌شهر اراک خاطرنشان کرد: در همین راستا کارگروه ایمنی در سازمان آتش‌نشانی تشکیل شده است و یکی از مباحثی که در این کارگروه دنبال می‌شود، شناسایی ساختمان‌های دارای نمای سنگین و ناایمن است.

وی ادامه داد: اگر ساختمان‌هایی وجود داشته باشد که بتوان با رایزنی با مالکان و مجموعه‌های دولتی نمای آن‌ها را بازسازی کرد، در این جهت نیز اقدام خواهیم کرد، چرا که جان انسان‌ها از هر چیز در مجموعه مدیریت شهری مهم‌تر است.

غفاری گفت: آیین‌نامه نما در شورای اسلامی شهر جمع‌بندی و به کمیسیون ماده ۵ فرستاده شد که با تغییرات جزئی مورد تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی قرار گرفت و در حال حاضر برای اجرا در ساختمان‌های جدید به شهرداری و نظام مهندسی ابلاغ شده است.

ایمنا