آشنایی با انواع سبک گچبری پیش ساخته سقف

یکی از هنرهای کهن ایران زمین، گچبری می باشد. در واقع به کندن و بریدن گچ به شکل هنرمندانه گچبری و گچکاری گفته می شود که در معماری کشورمان دارای اهمیت و ارزش بالایی می باشد.

درباره نویسنده