ش٫ فروردین ۲۵ام, ۱۴۰۳

آرامگاه “حیقوق نبی” یادگاری از عصر سلجوقی در تویسرکان

آرامگاه “حیقوق نبی(ع)” بنایی قدیمی بازمانده از عصر سلجوقی با معماری مخروطی در شهر تویسرکان است و به عنوان نماد گردشگری مذهبی در غرب کشور هر سال گردشگران بسیاری را به سمت خود جذب می‌کند.

حضرت حیقوق نبی (ع) بر اساس روایات معتبر و متواتر کتاب‌های تاریخی و افراد دارای اعتبار، یکی از پیامبران بنی اسرائیل است که قریب به ۲ هزار و ۶۰۰ سال قبل در عصرˈ یهو یاقیمˈ و ˈصدقیاˈ پادشاهان یهود در منطقه اورشلیم می زیسته است.

حیقوق نبی (ع) پس از حضرت شعیا (ع) به مقام نبوت مبعوث شده و در دوران کودکی هم عصر با حضرت الیاس نبی (ع) بوده چنانکه بر اساس نقل‌های معتبر تاریخی وارد شده که حیقوق نبی (ع) در دوران طفولیت به علت بیماری از دنیا رفت و الیاس نبی (ع) او را در آغوش کشید و با تضرع و دعا زندگی دوباره وی را از هستی آفرین طلب کرد و ایشان حیات دوباره یافت.

برخی از مورخان بر این باورند که کلمه حیقوق به معنای در آغوش کشیده شده از همین واقعه تاریخی نشأت گرفته است.

درباره نویسنده