معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس در خصوص این موضوع گفت :  این باغ با حدود ۸ هزار مترمربع  متعلق به یکی از شهروندان است که در طرح تفصیلی مصوب که ملاک عمل شهرداری در صدور مجوزها است بخشی از این ملک حدود ٨٠٠ متر فضای سبز، بخشی از آن کاربری فرهنگی و بخشی مسکونی و مابقی شبکه معابر تعریف شده هست.

اصغر حسین پور افزود : از ابتدای سال١۴٠٠ مالک درخواست می دهد که براساس طرح تفصیلی، شهرداری آن قسمت مسکونی را تفکیک انجام دهد و درخواست تغییر کاربری نبوده است و در راستای ماده ۱۰۱ قانون اصلاحیه شهرداری‌ها، بیان شده که شهرداری برابر مفاد طرح تفصیلی و طرح جامع، سرانه ها را بررسی و با مالک توافق می کند و عملیات تفکیک صورت می گیرد.

حسین پور ادامه داد: در این راستا مغایرت بین درخواست مالک و طرح تفصیلی وجود ندارد و از آن زمان تاکنون این درخواست در سیکل اداری نگه داشته شد که بتوانیم کل ملک رو تملک کنیم و باغ و محیط فوق را حفظ کنیم که تا امروز به سرانجام نرسیده و وکیل قانونی صاحب ملک به شدت با این موضوع مخالفت و به شهرداری اعلام کردهکه در صورت مخالفت، حسب مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون شهرداری‌ها از طریق دادگاه پیگیر تفکیک ملک خود می شوند و از آنجایی که در قانون فوق اشاره شده است که اگر شهرداری ظرف مدت ۳ ماه با مالک موافقت نکند و کار آن را به اداره ثبت جهت تفکیک ارائه ندهد مالک می تواند رأساً از طریق دادگاه اقدام کند و دادگاه نیز این کار را از طریق کارشناسان رسمی خود انجام می دهد.

 وی عنوان کرد: در حال حاضر روند پرونده متوقف شده است و با دستور شهردار این مساله  مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت و هیچ اقدامی در حال حاضر پیرامون تغییر کاربری باغ فوق هیچ توافی صورت نگرفته و توافق اولیه با صاحب ملک به این صورت بوده که حسب سرانه‌ای که برای فضای مسکونی نیاز است بخش فضای سبز  حفظ شود و بخش شبکه معابر و آموزشی هم دیده شده که بعد از تصویب در شورای شهر، کمیسیون ماده ۵ برای تفکیک آن اقدام می کند و بحث تغییر کاربری در آن مطرح نیست و هر چه بوده بر اساس طرح تفضیلی است.

حسین پور خاطرنشان کرد: شهرداری پیشنهاد دارد که در راستای تملک این ملک دولت هم به کمک شهرداری بیاید و بخش فضای سبز و معابر توسط شهرداری تملک آن صورت گیرد و بخشی که دارای کاربری مسکونی و فرهنگی است دولت تملک کند چرا که بودجه برای تملک ۸ هزار متر مربع و همچنین ملک معوض در اختیار ندارد که به مالک واگذار کند و اگر دولت پای کار بیاید آمادگی در شهرداری وجود دارد که بخش فضای سبز و معابر را تملک کنیم.

این مسئول عنوان کرد: در راستای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها اگر بتوانیم بخشی از زمین را نگه بداریم و بر اساس طرح تفصیلی عمل کنیم می‌توانیم بخش اعظمی از ملک را حفظ کنیم.

حسین پور یادآور شد: در حال حاضر پرونده زمین فوق با دستور شهردار جهت بررسی به وی تحویل داده شد و عزم شهرداری در جهت حفظ فضای فوق در شهر است.

برنا